หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  บุคลากร  
 
 


นายอมร สุพัฒน์
ปลัดเทศบาล
โทร : 056-202-123 ต่อ 13


นางธิดารัตน์ สื่อสุนทรานนท์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 056-202-123 ต่อ 19
 
กองสาธารณสุขฯ
 


นายสุภาพ เกตุสุภะ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 056-202-123 ต่อ 20


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นายสุภาพ เกตุสุภะ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร : 056-202-123 ต่อ 20


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายทวีศักดิ์ แก้ววงษา
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 056-202-123 ต่อ 20


นายบริบูรณ์ สังข์เดช
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 056-202-123 ต่อ 20
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
เทศบาลตำบลบางประมุง

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10