หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  บุคลากร  
 
 


นายโกวิทย์ พิมพ์สีทา
ปลัดเทศบาล


นางธิดารัตน์ สื่อสุนทรานนท์
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายอนุดิษฐ กล่อมอู่
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสุกัญญา ขวัญใจ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวกัญรยาณีย์ กาฬภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


ส.อ.วีรพล สิทธิ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาวสุปรางค์วดี พิมพ์แดง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวปุญญิศา ไกรศิลป์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
เทศบาลตำบลบางประมุง

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10