หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  หัวหน้าส่วนราชการ  
 
 


นายโกวิทย์ พิมพ์สีทา
ปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางธิดารัตน์ สื่อสุนทรานนท์
รองปลัดเทศบาล


นายอนุดิษฐ กล่อมอู่
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางปนัดดา ศรีวารี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายศุภเศรษฐ์ พุ่มไสว
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางยุรา กาหา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม


นายศุภเศรษฐ์ พุ่มไสว
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ผอ.กองประปา


นางสาวเสาวคนธ์ แก้ววิกย์กรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน ผอ.สวัสดิการสังคม


นางธิดารัตน์ สื่อสุนทรานนท์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
เทศบาลตำบลบางประมุง

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10