หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลบางประมุง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 101  
 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 94  
 
ระเบียบเทศบาลตำบลบางประมุง ว่าด้วยการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตำบลบางประมุง [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 160  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 97  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พ.ศ.2522 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 91  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 [ 13 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 13 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 95  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 94  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 [ 10 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ.2562 [ 10 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
  (1)     2   
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
  “ เทศบาลตำบลบางประมุง เป็นสังคมที่พัฒนาแล้ว
  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า ”
   
  วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบางประมุง
   
 
เทศบาลตำบลบางประมุง

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10