หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  เทศบัญญัติ  
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การควบคุมการจัดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ พ.ศ.2560 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
การจัดการสิ่งปฎิกูล พ.ศ.2560 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
การควบคุมตลาด พ.ศ. 2560 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
การคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2560 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2560 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
  (1)  
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
  “ เทศบาลตำบลบางประมุง เป็นสังคมที่พัฒนาแล้ว
  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า ”
   
  วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบางประมุง
   
 
เทศบาลตำบลบางประมุง

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10