หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  คู่มือการปฏิบัติงาน  
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรฐานการการทะเบียนและการขออนุญาต [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 7 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี [ 7 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์ [ 7 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางประมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2   
   
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
  “ เทศบาลตำบลบางประมุง เป็นสังคมที่พัฒนาแล้ว
  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า ”
   
  วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบางประมุง
   
 
เทศบาลตำบลบางประมุง

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10