หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)  
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ระเบียบการลาของพนักงานเทศบาล [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศวันทวีคูณ [ 11 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ (ฉบับที่ 2) [ 11 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ระเบียบฯว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2541 [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนฯ [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุถาครัฐ2560 [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ(ฉบับที่ 2)2549 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ปรับปรุงถึง พ.ศ.2558 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2649 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
พ.ร.บ.ข้อมููลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
บำเหน็จ บำนาญ [ 26 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ [ 26 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2   
   
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
  “ เทศบาลตำบลบางประมุง เป็นสังคมที่พัฒนาแล้ว
  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า ”
   
  วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบางประมุง
   
 
เทศบาลตำบลบางประมุง

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10