หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2564  1 ต.ค. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565  1 ต.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การสนับสนุนและการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางประมุง  23 ก.ย. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน การจัดทำแผนชุมชน และการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564 และ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 6 - 21 กันยายน พ.ศ. 2564  3 ก.ย. 2564 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564  30 ส.ค. 2564 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในวัยทำงาน สู่วัยผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี  19 ส.ค. 2564 151
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ  19 ส.ค. 2564 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การพักชำระหนี้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่เป็นลูกหนี้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการขยายระยะเวลายื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน  16 ส.ค. 2564 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   5 ก.ค. 2564 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์เทศบาลตำบลบางประมุง   28 มิ.ย. 2564 117
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  24 มิ.ย. 2564 238
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2564   4 มิ.ย. 2564 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   นายกเทศมนตรีมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของรองนายกเทศมนตรี  2 มิ.ย. 2564 163
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางประมุง ครั้งแรก  5 พ.ค. 2564 261
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  30 เม.ย. 2564 227
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  28 เม.ย. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง กำลังพลจิตอาสาทางการแพทย์  28 เม.ย. 2564 306
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  23 เม.ย. 2564 332
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
เทศบาลตำบลบางประมุง

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10