หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   5 ก.ค. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์เทศบาลตำบลบางประมุง   28 มิ.ย. 2564 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  24 มิ.ย. 2564 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2564   4 มิ.ย. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   นายกเทศมนตรีมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของรองนายกเทศมนตรี  2 มิ.ย. 2564 117
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางประมุง ครั้งแรก  5 พ.ค. 2564 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  30 เม.ย. 2564 167
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  28 เม.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง กำลังพลจิตอาสาทางการแพทย์  28 เม.ย. 2564 180
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  23 เม.ย. 2564 190
ข่าวประชาสัมพันธ์   o17 แสดงตำแหน่งของ e - service บนเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางประมุง  17 เม.ย. 2564 270
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  17 เม.ย. 2564 202
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางประมุง  9 เม.ย. 2564 319
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า  7 เม.ย. 2564 179
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  1 เม.ย. 2564 196
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตายาย ประจำปีการศึกษา 2564  25 มี.ค. 2564 217
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางประมุงประจำปีการศึกษา 2564  25 มี.ค. 2564 261
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ห้ามผู้ใดจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง  24 มี.ค. 2564 194
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
เทศบาลตำบลบางประมุง

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10