หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  11 พ.ย. 2563 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  9 พ.ย. 2563 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2563  14 ก.ค. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  9 ก.ค. 2563 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประกาศเทศบาลตำบลบางประมุง เรื่อง การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  8 ก.ค. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจำปี 2563 น. ณ วัดศรีอุทุมพร ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์  8 ก.ค. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  2 ก.ค. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562  26 มิ.ย. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบางประมุง  25 มิ.ย. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลบางประมุง รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  19 มิ.ย. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  19 มิ.ย. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการพัฒนาบุคลากร  18 มิ.ย. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลบางประมุง  18 มิ.ย. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรม 2563  17 มิ.ย. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  12 มิ.ย. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและประกาศที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางประมุงทราบ (รายละเอียดตามเอกสาร)  27 พ.ค. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่ต้องควบคุมและเฝ้าระวังที่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางประมุง  5 พ.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)  29 เม.ย. 2563 28
  (1)     2      3      4   
 
เทศบาลตำบลบางประมุง

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10