หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  ข่าวสาร  
 
 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/bx20f4
 
เชิญชวนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
 

เทศบาลตำบลบางประมุงขอประกาศเชิญชวน พ่อ แม่ พี่น้องชาวตำบลบางประมุง กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้เสียภาษีป้าย บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน กิจการค้า ทะเบียนพาณิชย์ เบี้ยยังชีพ คนพิการ ผู้เสียค่าธรรมเนียมขยะฯ ผู้ขอใบอนุญาตก่อสร้าง ฯลฯ กรอกแบบประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 ตาม URL/QR Code หรือเว็บไซด์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/bx20f4 หากท่านกรอกไม่ได้ ให้ลูกหลานหรือญาติพี่น้องกรอกแทนให้ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านในการตอบแบบประเมิน มีข้อสงสัย/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 056-202123 ขอขอบพระคุณที่กรอกแบบประเมิน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 11.50 น. โดย คุณ วีรพล สิทธิ

ผู้เข้าชม 149 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10