หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลบางประมุง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  ประวัติความเป็นมา  
 
 
ประวัติตำบลและ
ประวัติหน่วยงาน
 
 
ประวัติความเป็นมาของชุมชนบางประมุง จากการที่ได้สอบถามคนที่มีพื้นเพดั้งเดิมในชุมชน พอสรุปได้ว่า เดิมคลองบางประมุง ซึ่งชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาและ ขนส่งสินค้าสู่อำเภอเมือง มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมริมฝั่งคลองหนาแน่น ยอดไม้ประสานกันจนมืดทึบ จึงพากันเรียกที่นี่ว่า “บ้านบางป่ามุง” ต่อมาเรียกเพี้ยนไปเป็น “บ้านบางประมุง” จนถึง
ปัจจุบัน ต่อมาได้มีชุมชนบริเวณสองฝั่งคลองค่อยๆ ก่อตัวขึ้นมีการทำธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2512 ชุมชนก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า “สุขาภิบาลบางประมุง” ขึ้นอยู่กับอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในระยะต่อมา พ.ศ. 2517 ได้เกิดไฟไหม้ห้องแถวตลาดวอดวาย จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านอพยพไปอยู่ที่อื่น ชุมชนที่เคยรุ่งเรืองก็ซบเซาลง ไม่มีการฟื้นฟูให้เป็นอย่างเดิม อีกทั้งปัญหาความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ตลอดจนการบริการสังคมขั้นพื้นฐานไม่ทั่วถึง สภาพชุมชนจึงเป็นชุมชนชนบทและต่อมา “สุขาภิบาลบางประมุง” ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “เทศบาลตำบล
บางประมุง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
 
ที่ตั้ง
 
 
เทศบาลตำบลบางประมุง อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากตัวอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 42 ตารางกิโลเมตร (26,250 ไร่)
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
 
ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ตำบลนากลาง
อำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์
ม.8
ม.7
ม.1
ม.3
ม.2
ม.4
ม.5
ม.6
วนอุทยานเขาหลวง

ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมือง
และ
ตำบลบางมะฝ่อ
อำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์
ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,945 คน แยกเป็น
  ชาย 2,433 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20
  หญิง 2,512 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,620 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,631 คน/ตารางกิโลเมตร
ผู้สูงอายุทั้งหมด 117.73 คน
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,108 คน
คนพิการทั้งหมด 168 คน
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
0 บางประมุง 5 0 5 2
1 ท่าข้าม 305 289 594 206
2 ท่าซุด 382 364 746 293
3 หนองตายาย 274 292 566 179
4 ไร่ 254 296 550 163
5 บางประมุง 136 153 289 121
6 ช่องกว้าง 513 549 1,062 329
7 ช่องรวก 226 224 450 150
8 หนองโพธิ์ 338 345 683 188
รวม 2,433 2,512 4,945 1,631
 
เทศบาลตำบลบางประมุง

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10