หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลบางประมุง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  ประวัติความเป็นมา  
 
 
ประวัติตำบลและ
ประวัติหน่วยงาน
 
 
ประวัติความเป็นมาของชุมชนบางประมุง จากการที่ได้สอบถามคนที่มีพื้นเพดั้งเดิมในชุมชน พอสรุปได้ว่า เดิมคลองบางประมุง ซึ่งชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาและ ขนส่งสินค้าสู่อำเภอเมือง มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมริมฝั่งคลองหนาแน่น ยอดไม้ประสานกันจนมืดทึบ จึงพากันเรียกที่นี่ว่า “บ้านบางป่ามุง” ต่อมาเรียกเพี้ยนไปเป็น “บ้านบางประมุง” จนถึง
ปัจจุบัน ต่อมาได้มีชุมชนบริเวณสองฝั่งคลองค่อยๆ ก่อตัวขึ้นมีการทำธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2512 ชุมชนก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า “สุขาภิบาลบางประมุง” ขึ้นอยู่กับอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในระยะต่อมา พ.ศ. 2517 ได้เกิดไฟไหม้ห้องแถวตลาดวอดวาย จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านอพยพไปอยู่ที่อื่น ชุมชนที่เคยรุ่งเรืองก็ซบเซาลง ไม่มีการฟื้นฟูให้เป็นอย่างเดิม อีกทั้งปัญหาความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ตลอดจนการบริการสังคมขั้นพื้นฐานไม่ทั่วถึง สภาพชุมชนจึงเป็นชุมชนชนบทและต่อมา “สุขาภิบาลบางประมุง” ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “เทศบาลตำบล
บางประมุง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
 
ที่ตั้ง
 
 
เทศบาลตำบลบางประมุง อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากตัวอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 42 ตารางกิโลเมตร (26,250 ไร่)
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
 
ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ตำบลนากลาง
อำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์
ม.8
ม.7
ม.1
ม.3
ม.2
ม.4
ม.5
ม.6
วนอุทยานเขาหลวง

ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมือง
และ
ตำบลบางมะฝ่อ
อำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์
ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,033 คน แยกเป็น
  ชาย 2,466 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00
  หญิง 2,567 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,515 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 199.83 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านท่าข้าม 306 286 592 187
2 บ้านท่าซุด 385 367 752 271
3 บ้านหนองตายาย 274 304 578 169
4 บ้านไร่ 261 299 560 152
5 บ้านบางประมุง 145 167 312 116
6 บ้านช่องกว้าง 527 566 1,093 310
7 บ้านช่องรวก 221 227 448 137
8 บ้านหนองโพธิ์ 347 351 698 173
รวม 2,466 2,567 5,033 1,515
 
เทศบาลตำบลบางประมุง

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10