หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย  
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.พยุหะ   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดประชุมประชาคมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2563
อบต.แม่วงก์   จ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลข่าวสารประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (โดยทำงานประจำที่สำนักงานท้องถิ่นอำเภอแม่วงก์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
อบต.พิกุล   ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
อบต.หัวหวาย   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอไรส์ ชนิดจืด ขนาด 20 มิลลิลิตร ชนิดถุง (ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ) จำนวน 13,100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
อบต.พันลาน   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
อบต.เนินมะกอก   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 เดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
ทต.โกรกพระ   ซื้อวัสดุเพื่อนำมาใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมมนา คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และสมาชิกชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านการบริหารจัดการขยะต้นทางในครัวเรือน การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
อบต.ตาคลี   จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้ามใต้ผิวจราจร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
อบต.โคกหม้อ   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
อบต.พยุหะ   ปรับปรุงถนนหินคลุก สายเลียบคลองวิเชียร หมู่ที่ 3 บ้านเนินฝอยทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๘๒-๐๑๑) 30 พ.ย. 2563
อบต.เขาชนกัน   ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
อบต.แม่วงก์   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและทำความสะอาด ที่ศพด.บ้านไร่ไทรทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
อบต.วัดไทรย์   จ้างเหมาบริการคนงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
อบต.แม่วงก์   เหมาบริการเจ้าหน้าที่เอกสาร 30 พ.ย. 2563
อบต.พันลาน   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพันลาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
ทต.โกรกพระ   จ้างซ่อมแซมระบบเรือนไมล์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน นว 82-3361 นว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2563
อบต.ตาคลี   ซื้อถังขยะทรงกระบอก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2563
อบต.สายลำโพง   จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค 9094 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2563
อบต.บางม่วง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบบน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับระบบประปาผิวดินและเชื่อมต่อซอยนายประสิทธิ์ สิงห์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2563
อบต.โกรกพระ   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางท่าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2563
อบต.แม่วงก์   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 600-60-0026 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2563
อบต.บางม่วง   ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๓ ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2563
ทต.โกรกพระ   จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2563
อบต.ตาคลี   ซื้อแบตเตอรรี่ และใบปัดน้ำฝน รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บว 4146 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2563
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 640
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10