หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย  
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.วังม้า   ซื้อตลับหมึก สีดำ,สีน้ำเงิน,สีเหลือง,สีแดง สีละ 1 ตลับ รวมทั้งหมด 4 ตลับ สำหรับเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ยี่ห่อRicoh รุ่น SPC250S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.วังม้า   ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 60 ซ.ม. จำนวน 10 ท่อน เพื่อนำมาวางท่อหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.วังม้า   ซื้อผงหมึกสีน้ำเงิน,สีแดง,สีเหลือง 31 ST2503TNCY ยี่ห่อRicoh สี่ละ 1 ขวด รวมทั้งหมด 3 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.บางม่วง   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 2564
อบต.เนินมะกอก   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ 9756 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2564
อบต.วังม้า   จ้างจ้างเหมาสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
อบต.วังเมือง   ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง จำนวน 77 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
อบต.ชุมตาบง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า อบต.ชุมตาบง - บ้านนายสมบุญ นำพา หมู่ที่ 6 บ้านเขาจั๊กจั่น 16 ก.ย. 2564
อบต.ชุมตาบง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคำเบ้า - บ้านนางสมจิต พิลา หมู่ที่ 6 บ้านเขาจั๊กจั่น 16 ก.ย. 2564
อบต.ชุมตาบง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายเกรียงรบ หนูคำ - ถนนสายทางไปบ้านเขาจั๊กจั่น หมู่ที่ 6 บ้านเขาจั๊กจั่น 16 ก.ย. 2564
อบต.ชุมตาบง   โครงการวางท่อระบายน้ำเส้นหน้าวัดบ้านเขาแดง - ถนนใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเขาแดง 16 ก.ย. 2564
อบต.ชุมตาบง   โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเขาแดง 16 ก.ย. 2564
อบต.ชุมตาบง   โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านชุมม่วง 16 ก.ย. 2564
อบต.ชุมตาบง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรพล วงศ์แหวน - บ้านนายสง่า วงศ์แหวน หมู่ที่ 4 บ้านชุมม่วง 16 ก.ย. 2564
อบต.ตาสัง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายนิคม ปัญญาเชียว หมู่ 2 บ้านเนินตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
อบต.ตาสัง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายมงคล สิงห์เมือง หมู่ 2 บ้านเนินตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
อบต.บ้านแก่ง   จ้างเหมาุถ่ายเอกสารข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมเข้าเล่มแล็คซีนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)พร้อมเข้าเล่มสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
อบต.นครสวรรค์ออก   จ้างจัดทำเอกสารพร้อมปริ้นปกสี่สีเข้าเล่มสันกาวเคลือบมัน (ข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
อบต.แม่วงก์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
อบต.แม่วงก์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
อบต.แม่วงก์   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
อบต.แม่วงก์   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
อบต.แม่วงก์   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
อบต.แม่วงก์   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,164
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10