หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลบางประมุง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย  
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถกระเช้าแบบเทท้าย ทะเบียน 82-1911 นครสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   จ้างซักผ้าผูก จำนวน 10 ผืน และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 25 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
อบต.เกยไชย   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.เกยไชย   ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๑ รายการ ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.เกยไชย   จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๗๔๘๔ นครสวรรค์ จำนวน ๒๔ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.มหาโพธิ   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๒๑๔ นครสวรรค์ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
ทต.หนองเบน   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.ทับกฤช   จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๕๔๘ นครสวรรค์ สำนักปลัด อบต.ทับกฤช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.วังข่อย   จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต.วังข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.พุนกยูง   จ้างปรับปรุงถนนลูกรังทางลำลียง หมู่ที่ ๑ บ้านชอนพลู สายบ้านใหม่ ถึง บ้านพุเม่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.พุนกยูง   โครงการจัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกินต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ? แบบดับเบิ้ลแค็บ 7 มิ.ย. 2566
ทม.ชุมแสง   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.ย่านมัทรี   จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลางแบบ 4 ประตู ทะเบียน กม 8608 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.นาขอม   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่านไมค์โครโฟน) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.นาขอม   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาใหญ่ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.เขาดิน   ขุดลอกอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ (บึงลาดตาล) หมู่ที่ ๙ บ้านแหลมสมอ 7 มิ.ย. 2566
อบต.สร้อยทอง   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สาย นว.ถ. ๑๑๒-๔๒ เริ่มจากนานายมาโนด โคกกลุ่น ถึงเช็คคลองเจ็ด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๘๑๐ ลบ.ม. ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.สร้อยทอง   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สาย นว.ถ. ๑๑๒-๔๒ เริ่มจากนานายมาโนด โคกกลุ่น ถึงเช็คคลองเจ็ด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๘๑๐ ลบ.ม. ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.สร้อยทอง   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สาย นว.ถ. ๑๑๒-๔๒ เริ่มจากนานายมาโนด โคกกลุ่น ถึงเช็คคลองเจ็ด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๘๑๐ ลบ.ม. ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.สร้อยทอง   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สาย นว.ถ. ๑๑๒-๔๒ เริ่มจากนานายมาโนด โคกกลุ่น ถึงเช็คคลองเจ็ด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๘๑๐ ลบ.ม. ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.สร้อยทอง   จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๗ ต่อจากโครงการเดิม ถึงนานางส้มลิ้ม วางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.สร้อยทอง   จ้างโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๘ ต่อจากหลังบ้านนายวิเชียร เม่นทอง วางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.สร้อยทอง   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สาย นว.ถ. ๑๑๒-๔๒ เริ่มจากนานายมาโนด โคกกลุ่น ถึงเช็คคลองเจ็ด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๘๑๐ ลบ.ม. ดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,780
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10