หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลบางประมุง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอติเทพ ธัญญกสิกล
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง
 
 
 
  สภาพทั่วไป  
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่อ้อย พร้อมทั้งการปลูกพืชไร่ล้มลุก
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำเกษตร มีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ คลองบางประมุง หนองปลาแรด หนองสามความ บึงสำโรง เป็นต้น
 
ภูมิอากาศ
 
   
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึง กลางเดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึง เดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   
ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 5 แห่ง ได้แก่
  วัดท่าซุด ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม
  วัดมโนราษฎร์ ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตายาย
  วัดบางประมุงที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านบางประมุง
  วัดเกษมศานต์ (วัดใหม่) ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง
  วัดช่องรวก ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านช่องรวก
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
     
ประเพณีและงานประจำปี
  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เดือน มกราคม
  ประเพณีวันสงกรานต์ เดือน เมษายน
  ประเพณีลอยกระทง เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา
  เดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลบางประมุง ได้แก่ ด้านสมุนไพร จักสาน การถนอมและการ แปรรูปอาหาร เช่น กล้วยกวน ปลาร้า เป็นต้น
 
การศึกษาในตำบล
 
   
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
  โรงเรียนวัดท่าซุด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม
  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตายาย
  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านช่องกว้าง
  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านช่องรวก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางประมุง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางประมุง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตายาย
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
   
  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าซุด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุด
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
   
  สถานีตำรวจภูธรบางประมุง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุด
  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอโกรกพระ
 
การคมนาคม
 
   
  ตำบลบางประมุง มีการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์
ที่สะดวก
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
056-202-123

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10